Duplex

Đặc điểm:

Đặc điểm giấy dầy, nó được làm bằng cách ép 2 lớp giấy lại. Hai mặt giấy có thể khác nhau về màu và kết cấu . định lượng cao (trên 250gms).

Ứng dụng:
Thường được làm bìa sách, bao bì hộp, thư mục…

Định lượng (g/m2):
250-500

Kích thước: theo yêu cầu, tham khảo các kích thước thông dụng dưới đây

9198021

Túi giấy Duplex

Duplex - DL 150g/m2

Duplex-Board-Paper-Bags

Túi giấy Tailo Bird

Duplex - DL150kg Size 25x10x29,5mm

Duplex-Paper-Bags

Túi giấy thời trang

Duplex - DL 200kg Size 27x20x29,5mm

Ruou Thai Ha

Túi giấy Thái Hà

Duplex - DL 300 g/m2 Size 38 x 11 x 28 cm

gray-duplex-board-paper-897755

Túi giấy Gift show

Duplex - DL 250kg Size 27x10x29,5mm

luxury_200gsm_white_strong_style_color_b82220_kraft_strong_recycled_strong_style_color_b82220_paper_strong_bags_cmyk_pantone

Túi giấy Duplex

Duplex - DL 200kg Size 25x10x29,5mm