Bi luxury

Túi giấy : BI LUXURY

Loại giấy: Ivory

Định lượng (g/m2): 300

Kích thước: 37,5 x 10 x 26 cm

Màu in: 1 màu

Quai túi: Dây dù

Robin

Túi giấy Robins

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

May's house

Túi giấy thời trang May’s House

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

Rue des chat

Túi giấy Rue des chat

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm