Phong hau canTB

Túi giấy : HẬU CẦN KỸ THUẬT THÁI BÌNH

Loại giấy: C

Định lượng (g/m2): 250

Kích thước: 18 x 7 x 25 cm

Màu in: 1 màu

Quai túi: Dây dù

Paper bag

Túi giấy Việt Nam

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

Paper bag 1

Túi giấy Việt Nam

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

TPT

Túi giấy Tâm Phúc Thành

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm