Infamous

Túi giấy : INFAMOUS

Loại giấy: C

Định lượng (g/m2): 120

Kích thước: 18 x10 x24 cm

Màu in: 4 màu

Quai túi: Dây dù

Paper bag

Túi giấy Việt Nam

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

Paper bag 1

Túi giấy Việt Nam

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm