Rue des chat

Túi giấy : RUE DES CHAT

Loại giấy: Ivory

Định lượng (g/m2): 250

Kích thước: 27 x 10 x 29,5 cm

Màu in: 1 màu

Quai túi: Dây lụa

Robin

Túi giấy Robins

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

May's house

Túi giấy thời trang May’s House

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

Veneto01

Túi giấy Veneto

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm