luxury_200gsm_white_strong_style_color_b82220_kraft_strong_recycled_strong_style_color_b82220_paper_strong_bags_cmyk_pantone

Túi giấy : Luxury

Loại giấy: Duplex

Định lượng (g/m2): 300

Kích thước: 38 x 1 1 x 28 cm

Màu in: 1 màu

Quai túi: Dây dù

9198021

Túi giấy Duplex

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

Duplex-Board-Paper-Bags

Túi giấy Tailo Bird

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

Duplex-Paper-Bags

Túi giấy thời trang

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm