gray-duplex-board-paper-897755

Túi giấy : Gift show

Loại giấy: Duplex

Định lượng (g/m2): 120

Kích thước: 22 x 10 x 27 cm

Màu in: 4 màu

Quai túi: Dây dù

9198021

Túi giấy Duplex

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

Duplex-Board-Paper-Bags

Túi giấy Tailo Bird

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

Duplex-Paper-Bags

Túi giấy thời trang

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm