TPT

Túi giấy : TÚI GIẤY VIỆT NAM

Loại giấy: C

Định lượng (g/m2): 250

Kích thước: 27 x10 x 29,5 cm

Màu in: 1 màu

Quai túi: Dây dù

Paper bag

Túi giấy Việt Nam

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm

Paper bag 1

Túi giấy Việt Nam

Ivory - DL 250kg

Size 27x10x29,5mm